Prázdný košík

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky internetového obchodu Elektra24h
Všechny ceny v internetovém obchodě
 www.elektra24h.cz jsou konečné včetně DPH a PHE

A. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky, podané prostřednictvím internetové prodejny elektra24h.cz, jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění údajů a náležitostí, předepsaných objednávkovým formulářem.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Vyplněním závazné objednávky v rámci internetové prodejny elektra24h.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Přijetí a odeslání objednávky je zákazníkovi potvrzeno informativním e-mailem na zadanou adresu.

Ceny a Slevy - Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

Storno objednávky - Objednávající může objednávku stornovat e-mailem či telefonicky. Nutností je uvedení čísla objednávky a kontaktního telefonu nebo e-mailu.

B. Reklamace a záruka zboží

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetové prodejny elektra24h.cz a právním řádem platným v ČR.

Podmínkou reklamace je přiložení vyplněného reklamačního protokolu.

Zboží na reklamaci je nutné zaslat pečlivě zabalené. Dopravce ani prodávající neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem. Dále viz reklamační řád níže.

Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců, pokud není výrobcem stanoveno jinak. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením.

C. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží) Internetová objednávka je smlouvou uzavřenou na dálku. Kupující má právo podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je nutné zaslat zboží na adresu provozovatele obchodu a to nikoliv na dobírku.

Vracené zboží nemusí být v původním obalu a může vykazovat známky použití, je však nutné brát v potaz, že provozovatel obchodu má právo na úhradu nákladů, skutečně vynaložených na uvedení zboží do původního stavu. Tyto náklady jsou vždy posuzovány individuálně a promítnuty následně do částky za vrácené zboží.

Odpovídající částka je vrácena zákazníkovi předem dohodnutým způsobem a to do 30ti kalendářních dnů.

 D. Obchod Elektra24h.cz používá ke své propagaci akční nabídky, novinky a další služby elektronického šíření obchodních sdělení (Newsletter). Obchodní sdělení jsou zasílána zákazníkům, kteří poskytli předchozí souhlas. Souhlasem se rozumí zaškrtnutí tlačítka "chci být informován o novinkách e-mailem" při dokončení objednávky. Každý ze zákazníků, kteří tento předchozí souhlas poskytli, jej mohou kdykoliv vzít zpět jakoukoliv formou sdělení

E. Obchodu Elektra24h.cz. Každé obchodní sdělení také obsahuje platnou adresu na kterou může adresát přímo a účinně zaslat informaci, že si nepřeje nadále obchodní sdělení dostávat.  

F. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

 1. Na e-mailovou adresu provozovatele info@elektra24h.cz
 2. Poštou na adresu provozovatele
 3. Telefonicky
 4. Osobním doručením

Při reklamaci zboží je nutné vyplnit a přiložit k zásilce reklamační protokol.

Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Reklamační protokol je zaslán zákazníkovi e-mailem nebo poštou do 3 dnů od přijetí reklamace. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Při uplatnění reklamace je nutno předložit:

 • doklad o koupi

 • reklamované zboží

 • stručný popis závady

Reklamace uplatněná v záruční době

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 1. poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)
 2. porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
 3. neodborným zacházením
 4. zboží bylo poškozeno živly
 5. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním

Adresa pro zaslání reklamovaného zboží Elektra24h

Elektra24h
Dr.K Tučka 101
509 01 Nová Paka